Åker – Historikk

Nr. 15 og 16

Åker gård

Sted/eier: Statsbygg
Skiltplasseringer: Ved Rv 25 og ved hovedporten

Ca. 8000 f. Kr. – Veidefolk. Funn av redskap og våpen.

Ca. 1500 f. Kr. – Bosetting. Funn av rester.

Ca. 600 e. Kr. – Høvdingsete. Sentrum for religiøs kult. Stevnested for handel og samkvem. Åkertinget, tingsted for distriktet.

Ca. 1000 – Kongsgård.

1046 – Kong Magnus den gode og hans farbror Harald Hardråde møttes til forlik, og de delte riksmakten mellom seg.

1100-tallet – Åkertinget ble flyttet til Eidsvoll og ble Eidsivatinget.

1237-1536 – Kirkegods eller Hammergods fram til reformasjonen.

1536-1647 – I Kongens eie.

1647-1751 – I privat eie. Bl.a. flere danske offiserer gjorde garden til et mønsterbruk, og den fikk betegnelsen adelig sedegård. Adelige sedegårdsrettigheter gikk ut i 1931.

1751-1946 – I norske bondeslekters eie, bl.a. Todderudslekta.

1946 – Vang kommune kjøpte garden. Mesteparten av jorda ble lagt ut til boligbygging. Distriktskommando Oppland leide bygninger og park.

1955 – Staten v/Forsvarsdepartementet kjøpte bygningene og parken til hovedkvarter for Hærens overkommando Østlandet, DKØ, til 2002.

2005 – Statsbygg overtok bygningene og parken.

Les mer om Åker i Minner ifrå Vang

Se stedet i Google Street View