Dystingbo – Historikk

Nr.4

Dystingbo

Sted/eier: Dystingbo gård v. Edvard Erken
Skiltplaassering: Ved innkjøringa

Navnet «Dystingbo» har trolig med det gamle førkristne disetinget å gjøre. Disetinget er best kjent fra Uppsala i Sverige. Det er et sted der man kom sammen både for å dyrke gudene (disene, som også finnes i navnet «Disen») og et sted der man var samlet til ting. Vi må regne med at når mange folk var samlet til ting og gudsdyrkelse, var det også en fin anledning for å drive handel. Slik kan det ha oppstått et marked, som i Uppsala. Disetinget ble holdt i februar ved fullmåne.

Dystingbo ligger i et område der det har vært mange store gravplasser fra jernalderen, og der finner vi mange gårdsnavn som også forteller om hedensk gudsdyrkelse. Ikke langt unna ligger Åker gård, som må ha vært sete for en rik og mektig høvdingslekt langt tilbake i jernalderen. Trolig har både ting, gudsdyrkelse og marked vært organisert og ledet av høvdingen på Åker. Det gamle Eidsivatinget blir knyttet til Åker. Kanskje tingplassen lå et sted her i nærheten av Dystingbo.

Les mer om Dystingbo i Minner ifrå Vang

Se stedet i Google Street View