Haugli skole – historikk

16 mai 1860:
«Lov om almueskolevæsenet på Landet» førte til at året 1861 ble det sisteåret med omgangsskolen i Vang.

1862 – 1. januar:
Fra denne dato ble det undervist i faste, leide lokaler i hele bygda.

1862-1865:
I disse årene ble det leid lokaler på garder mens det ble bygd skolehus.  I 1. krets senere Haugli skole ble det leid rom for skolen på Tommelstad.Mens de fleste skolebyggene ble ført opp av tre ble Haugli bygd opp av store fine naturstein. Noen har lurt på om steinene ble hentet på Domkirkeodden. Det ble også ført opp uthus med låve, fjøs og grishus. Det hele kom på ca 2000 kr.

1865:
Haugli skole sto ferdig. Den hadde ett klasserom samt leilighet til lærere.Skolen var 6-årig. Den var delt i 3 avdelinger med 2 klasser i hver. Da avdelingene møtte fram bare 2 dager pr. uke, var det nok plass til alle.

1897:
Haugli skole var blitt for liten og huset solgt til private. Solvang skole sto ferdigbygd og ble tatt i bruk. (Også denne skolen ble etter hvert utdatert og ble revet. Ny skole ble bygd og tatt i bruk 1959/62)

Se stedet i Google street-view