Lavlia – Historikk

Nr. 34

Lavlia «Lavlihotellet»

Sted/eier: Vang almenning
Skiltplassering: Ved inngangen

Lavlia sag og koiene.
Ved almenningsvegen litt syd for Lavlia seter lå ei koie på hver side av vegen. Ved koia på østsida var det stallplass til flere hester. Den ble benyttet under skogsdrift og som kvileplass langs vegen mellom St. Olav og Nysetertraktene.

1914 – Koia på vestsiden av vegen ble benyttet av sagmannskapet da en brukt lokomobil og en enkel saginnretning ble flyttet fra Kveåa og til Lavlia. Det ble skåret ca. 6000 kubikk tømmer. Mye av honveden gikk til seterved, og av det grove ble det skåret takspon til seterhusene og torvmyrene.

1919 – Saga ble flyttet og koia ble revet.

1929 – Det ble bygd ny veg fra Møssmørbakka, over Brumund til Lavlia.

Lavlia almenningsbolig
1932 – Almenningsboligen ble bygd. I tilknytning ble det bygd uthus med fjøs og stall. Bygningen skulle brukes som husrom for folk som arbeidet i almenningen, og også andre kunne leie rom her. I tillegg var det kafe. Sigurd og Agnes Øien ble ansatt som vertskap. Sigurd hadde også jobb som vegvokter.

1938 – Harald Larsen og Berthe Pedersen tok over som vertskap.

1946 – Jenny og Mathias Pedersen overtok vertskapet.

1952-1957 – Marie og Ragnar Solberg var vertskap, de siste som var ansatt. Etter den tid har det vært forskjellige som har bodd her, mens det innimellom har stått tomt.

1990-tallet – Koia på østsida av vegen ble plukket ned og satt opp igjen like ved sin opprinnelige tomt. Den er nå til utleie.

1991 – Siden denne tid har det ikke vært fastboende på «Lavlihotellet».