Skifabrikken i Løvlien – Historikk

Nr. 23

Skifabrikken i Løvlien

Sted/eier: Jens Erik Dobloug, Løvlien
Kartplassering: Ved innkjøringa

Litt før år 1900 – Brødrene Halvor, f.1869 og Erik, f.1872 på Tønset nedre begynte å lage ski. Til å begynne med leide de verkstedplass i mølla på Dalseng. Der kunne de bruke vannkraft til båndsag og kutter. De drev nok fabrikasjon i ganske stor stil, for de reiste til både Grundset- og Rørosmart`n og solgte ski. De solgte ski også til det militære, og de forsynte selvfølgelig hele Veståsen med ski.

1895 – Halvor hadde kjøpt Løvlien nedre, og her fikk han satt opp et ganske rommelig verksted. Halvor var gift, og han fikk sønnen Harald, som også ble en dyktig håndverker. Han var kanskje den flinkeste skimakeren av dem.

1914 – Elektrisiteten kom til Veståsen, og skiproduksjonen ble flyttet til Løvlien nedre. Det var mest bjørk som ble brukt til skifabrikasjonen, men de brukte også litt selje og alm. Halvor var ikke bare skimaker. Han laget også bl.a tømmerrustninger og sleder. Og skulle noe repareres, var Halvor alltid klar for oppgaven.

1930-åra – Harald fikk kjøpt inn hickory til hoppski-produksjon.

1939 – Harald overtok garden og verkstedet og videreførte virksomheten. Det ble tatt mange premier i landsrenn med skiene fra Løvlien.

1950-60 åra – Virksomheten ble mindre og mindre etter hvert.

Les mer om skifabrikken i Minner ifrå Vang

Se stedet på Google Street View