Vidarshov – Historikk

Nr. 13 og 14

Vidarshov

Sted/eier: Vidarshov gård v. Werner Christie
Skaliplassering: Ved Hjellumvegen

PÅ Vidarshov er det bevart 2 felter med gravhauger fra jernalderen (ca. 500 f. Kr. – ca. 1050 e. Kr.). På kalkryggen N til NØ for gardstunet ligger det et stort gravfelt med ca. 25 velbevarte gravhauger og røyser med diameter 5 – 20m og høyde 0,5-2,5m. SØ for gardstunet ligger et gravfelt med 6 store gravhauger og røyser med diameter 5 – 20m og høyde 0,5 – 2,5m. Teahaugen ligger nordvest for gardstunet. Det er en av de største gravhauger på Hedmarken med en diameter på ca. 30m og en høyde på ca. 5m. Rester etter et langhus fra yngre romersk jernalder (200 – 400 e. Kr.) ble gravd ut i 1991. Langhuset hadde ei grunnflate på 31 x 7m. Sporene er ikke synlige i dag, men det lå i åkeren på høydedraget mellom Teahaugen og det store gravfeltet.

Les mer om Vidarshov i Minner ifrå Vang

Se stedet på Google Street View