Vårtun – Historikk

Vårtun

Sted/eier: Vårtun
Skiltplassering: På tunet

1931 – Ungdomslaget Våren ble stiftet. Laget formål nr.1 var å få bygd et forsamlingslokale i Veståsen. Det ble holdt møter jevnlig fremover med underholdning og utlodning, 10 øre pr. lodd. Etter 7-8 år hadde de 40 000 tiøringer, stort nok beløp til å kunne forrente et skikkelig lån.

1939 – Lån fra Vangs Sparebank var ordnet, godkjente tegninger lå på bordet og to grunneiere ga fri tomt. Etter at hardeste våronna var unnagjort, satte dugnadsgjengen i gang med hakke og spade. «Alle» var med. En gammal bygning ble kjøpt til nedriving, og to snekkerkyndige menn fikk ansvaret for oppføringa. Ingeniør Leif Busterud og blikkenslager Mikael Schau var sentrale personer under bygginga. 2. juledag var det åpningsfest. Det var blitt laget faste benker og langkrakker. Sokneprest Smith holdt festtalen, det var musikkunderholdning av «Dælid-musikken», servering av kaffe, smørbrød og kaker, og etterpå var det dans.

1968 – Våren vedtok å utvide huset med et tilbygg med bl.a. klosetter, garderobe, nytt kjøkken og kaffestue. I tillegg ble pedell-leiligheta utvidet. Vang og Furnes brannkasse ga lån «fordi veståsningene hadde vist slik enestående innsatsvilje».

1990 – Fra begynnelsen av 90-tallet var det ingen pedell på Vårtun lenger. Lokalet ble og er fra da av styrt av styret/husstyret med en person som har ansvar for å leie ut lokalet. Det har gått veldig fint. Huset blir mye brukt til private lag av alle slag, samt de arrangementene U. L .Våren har.

2010 – Vårtun ble panelt og malt utvendig, samt at golvene ble slipt og pusset.

2011 – U. L. Våren kan feire 80 års jubileum i eget hus.

Les mer om Vårtun i Minner ifrå Vang

Se stedet i Google Street View