Hanna Winsnes – Historikk

Nr. 6

Hanna Winsnes

Sted/eier: Opplysningsvesenets fond
Skiltplassering: På Toneheimtunet

Hanna Winsnes (født Hanna Olava Strøm 23.august 1789 i Drammen) kom til Vang i 1845 sammen med sin mann Paul som hadde fått sognekall her. Hanna var liten av vekst, skjev i ryggen og arret i ansiktet etter barnekopper. Men hun var en meget sterk kvinne, hadde en utpreget sosial samvittighet og skrev en rekke bøker for kvinner, dessuten underholdningslitteratur og bøker for barn. Hun var også svært musikalsk.

1831 – «Chatechismi i fem Parter, utsatte i vers» for barn. Hennes første offentlige arbeid. Utgitt anonymt.

1841-1844 – Under Psevdonymet Hugo Schwartz: «Grevens datter og «Det første Skridt», samt en rekke fortellinger publisert i «Nat og Dag»

Noen av hennes bøker under eget navn:

1845 – Lærebok i de forskjellige grene af huusholdningen.

1846 – Bibelhistorien udsat paa vers. (for barn)

1850 – Væver-bog eller undervisning i dreiels- og mønstervævning med simple væverstole.

1852 – Aftnerne på Egelund. Kom i seks opplag og ble oversatt til engelsk og tysk.

1857 – For fattige husmødre. (opplag 20 000)

1862 – Husholdningsbog for tarvelige familier i by og bygd.

1867 – Børnesange og børnelege

1869 – Til Juul. To smaastykker.

Vang prestegard var på denne tida bygdas største gard og hadde mange tjenestefolk. Hanna Winsnes sto for mye av det praktiske arbeidet både ute og inne. På prestegarden var det stor selskapelighet, og flere av gjestene kunne være der i mange dager.

1872 – Hanna Winsnes ble rammet av slag og døde 9. september. Om hennes gravferd er det skrevet: Det var det største følget som er seet ved Vangs Kirke.

Etter hennes død:

1877 – «Om husjomfruer», etterlatt manuskript. Utgitt av datteren Maren Vinsnes.

1897 – «Gamle visestubber fra barnekammeret», av Hanna Winsnes, m.fl. samlet av barnebarnet Sina Ring.

Se stedet i Google Street View