Platoudammen (Målidammen) – Historikk

Nr. 28

Platoudammen (Målidammen)

Sted/eier: Vang almenning
Skiltplassering: Ved Fjellvegen

1875 – «Flagstadelven Damholderforening», som bestod av eierne av møller langs Flagstadelva, fikk etter forhandlinger med setereierne på Målia «rett til at opføre en dam i nærheten af den nærværende Qvæåbro» med «besparelse va kværnvandet» som formål. Christian Fredrik Platou på Øvre Arnkværn ble meget sentral i planleggingen og gjennomføring av prosjektet. Selve utløpet var sannsynligvis en nåledam. Nålene var stående plank som sto tett i tett og dannet stengsel for åpningen. Nålene hadde et «øye» i den enden som stakk opp over dambrua, slik at en kunne tre kjetting eller tau gjennom når nålene skulle nappes opp og dammen åpnes. PÅ hver side av denne åpningen var det en laftverksdemning, ei kiste av grovt tømmer fylt med stein.

1879 – Damholderforeningen følte at nedslagfeltet til Platoudammen var for lite. De satte derfor i gang forhandlinger for å få lov til å grave ei grøft fra Lavsjøen. Tillatelse ble gitt, men prosjektet ble aldri satt ut i livet.

1911 – Vårflommen brøt ned hele den sentrale delen av demningen.

1912 – Etter langvarige forhandlinger ble det opprettet en overenskomst mellom Damholderforeningen og allmenningen om gjenoppbygging av dammen. Nytt reglement for oppsyn ble utarbeidet, og arbeidet ble satt i gang.

1936 – Inspeksjonen påpekte flere svakheter, bl.a var laftverksdemningen råtten på luftsiden.

1939 – 2 storflommer over distriktet, den 19. juni og 24. juli, førte til at jord- og stenfyllinga vest for laftverksdemningen brøt sammen. Bruddet var 12m langt og 3-4m dypt. I åra som fulgte ble det lagt mange planer for hvordan dammen skulle bygges opp igjen, men ingen ble realisert.

Dambua: Da Platoudammen skulle bygges, ble det satt opp ei koie like nedafor demningen til bruk under dette arbeidet, og senere for de som hadde oppsyn med demningen. Tuftene er i dag skiltet og lett synlige.

Julius Lotten bodde i Dambua vinterstid i mange år. Resten av året bodde han i Kveåkoia, like ved Platoudammen. Han drev med forskjellig slags skogsarbeid, som grøfting, vedhogst m.m. Han laget viser, spilte og sang. Noen av visene hans er med på «cd `n Innafør Bommen»

Les mer om Platoudammen i minner ifrå Vang