Brumund setermeieri – Historikk

Nr.30 og 33.

Brumund setermeieri

Sted/eier: Vang almenning
Skiltplassering: Ved Gamle Fjellveg

Like etter 1900 – Det første meieriet på Brumund var i seterhuset til Alderslyst. Alette Skaalerud, senere gift Nordsveen, var meierske der, 17 år gammel. Hun hadde arbeidet på meieriet på Dæhli i ett og et halvt år.

1911 – Alderslystsetra brant ned.

1914 – 12 setereiere hadde søkt om tomt til nytt meieri, og Brumund setermeieri ble satt i gang. Meieribygningen var på 20 x 8 m. Dem var delt inn i flere rom: Motorrom, ostebu, mottakelse, produksjonsrom, ysteri og to betjeningsrom, et for damer og et for herrer. Noe senere ble det bygd på vedrom. Det var ganske store mengder mjølk som ble foredlet på meieriet. Mjølka kom fra Brumund, Brennsetra, Lavlia og Kjeltåsen. Produkter som ble solgt, var mjølk, rømme, smør, pultost, surmøsmør og kjernemjølk (saup). Kjøpere var turister, seterfolk, setereiere og diverse forretninger i Hamar.

1945 – Dette var siste sesong for meieriet. Nå var det inga mjølk lenger som skulle foredles. Bygningen ble solgt, og senere revet.

1946 – 1959 – Hedmark meieri kjørte mjølka fra fjellet med bil. Så lenge setermeieriet var i drift, var det en plass hvor en ikke bare leverte mjølka. Den var også en del av det sosiale liv på setra. Her møttes budeier, sveisere, gjetere, hjelpegutter og – jenter. Her spurtes nytt fra andre setrer. Den som var vokter på Brumundkampen, var innom og hadde nytt fra bygda. Der oppe var det nemlig telefon.

Les mer om Brumund setermeieri i Minner ifrå Vang