Åkernaustet – Historikk

Nr. 10

Åkernaustet

Sted/eier: Statsbygg
Skiltplassering: Ved Åkersvika

Åkernaustet har vært bygd i tre med en ca. 2m høg forstøtningsmur langs langveggene. Grunnformen har vært oval med buede langvegger. Innvendige mål: Ca. 28m langt, 11m bredt på midten og 7,5m bredt ved bakveggen og inngangene. Taket , som har vært dekket av never og torv, har hvilt på de indre stolpene og langveggene sammen med vollene. Et naust av denne størrelsen har sikkert vært bygd for et skip. Naustets siste bruksfase er 14 C-datert til tidlig middelalder og høymiddelalder, ca. 1000-1300 e.Kr.

Skipet skal ha hatt en lengde på opp til 24m og en bredde på 5m.

Funn ellers: Skår av leirkar, bruddstykker av spiker eller skruer, flintstykker, brente bein, slaggbiter, trekull (datert til 300-500 e.Kr.)

Åkerseminarets oppsummering i 1990 utt. bl. a.: Åkernaustet må ha tilhørt en mektig ætt, personer med høg status…..Det må ha vært av betydning å ha et så stort skip…..som symboliserer makt og som var en stormannsætt verdig…..Mest sannsynlig har Åkernaustet vært base for hærskip.

Naustet må sees i sammenheng med maktsenteret på Åker gård.

Vegen til Åkernaustet: Start nesten ned til det som var Åker stasjon. Her går en turveg på nordsiden av jernbanen og gå under E6. Du kan også komme hit fra E6. Her kan du gå turveg over jernbanen ved E6.  Du kommer ut på et jorde som du passerer på skrå nedover til venstre ned til skogkanten omtrent 2/3 fra skogkanten øverst. Gå inn i skogen ca. 20m til skiltet. Rester etter der naustet var, finner du noen meter lenger mot vannkanten.

Les mer om Åkernaustet i Minner ifrå Vang

 Se stedet i Google Street View