Kvennveta i Kurud – Historikk

Nr. 38

Kvennveta i Kurud

kurud-molle-1910
Kurud Mølle ca 1910. Midt på bildet Hans og Agnethe Tønseth med barna Halvor og Gudbrand. Peder Langengen ved sia av hesten med kjærre. Foto I. Petersen, Kristiania. Repro: Hedmarksmuseet fotoavdelingen.

Ca.1724 – Eieren av Skattum, assessor Grønseth på Storhamar, sørget for å bygge kvern på husmannsplassen Kurud. Det ble bygd demning i Svartelva slik at vatnet kunne magasineres og ledes til kverna i kanal. Den kvennveta kalles nå gammelveta. Kverna hadde tre par kverner, men ved høst- og vårflom kunne bare to gå på en gang.

1730 – Grønseth måtte inngå forlik og forandre dammen slik at fisken kunne slippe lettere forbi.

1755 – Det er nevnt et kvernhus med fem kvertiner og damhus med fem kverntroer og to kvernkaller. Ei kvernstue hørte også med.

1798 – Lars Johansen bygde ny dam denne sommeren, men den var så dårlig satt opp at den ble tatt av isen neste vår.

1803 – Kverneierne langs Svartelva hadde bygd dam ved Gjetholmsjøen slik at kvernene kunne sikres vatn om vinteren, og om sommeren når det var tørt.

1841 – Til kverna hørte fire kvernstener og tre vasshjul.

1887 – Andreas Olsen kjøpte grunn til nye damfester av O like nedenfor Kvæka, og grunn til kvennveta. Det ble nå større fall (4,5-5m) og dermed mer kraft. Lemmik Stårvik og mange svensker var med å grov.

Les mer om kvennveta og Kurud i Vangsboka

  • Vangsboka Bind 1  Arden fra side 140.