Gardsmeieriet på Storimerslund – Historikk

Nr. 20

Gardsmeieriet på Storimerslund

Sted/eier: Arne Reistad, Stor-Imerslund
Skiltplassering: Ved innkjøringa

1865 – Bygget av gardbruker Ole Helgesen Imerslund (1838-1887), enkel meieridrift igangsatt. I motsetning til ander tidligere meierier i Norge, som ofte var samdriftsmeierier, var dette et privat meieri, men med noe kjøp av melk fra gardene omkring, i tillegg til melk fra gardens egen besetning. Et hovedprodukt fra starten var smør. Etter at mjølkemengden var innmålt ved hjelp av målespann, og fettinnhold var registrert, ble mjølka satt til oppfløting. Neste post var kjerning. Her ble det brukt en eltekjerne, kjerning og elting i en prosess. Av restproduktet, sur skummet melk, ble det laget pultost. Her ble den markedsført under navnet «Appetittost», i egen emballasje med etikett. Denne ble populær, og produksjon og omsetning fikk etter hvert betydelig omfang. På utstillinger oppnådde Imerslund medaljer og premier av edelt metall, både for ost og andre landmannsprodukter.

1879 – Ole Helgesen Imerslund eksperimenterte seg frem til en metode for kondensering og hermetisering av mjølk uten tilsetning av sukker, for å kunne gjøre mjølk holdbar under frakt og ved lagring. Han oppnådde patent for metode og tilhørende apparat, men manglet kapital for å kunne sette produksjon i gang i stor skala. Utenom meieridrifta hadde Imerslund også andre produksjoner på garden basert på egenutviklede maskiner. Det var symaskin for sying av halm-matter og flaskehylser av halm, benmjølsfabrikajson, torvuttak og frørensing. Frøforretningen hans fikk navnet Norsk frøkontor. Frø- og såkornvirksomheten ble ført videre av sønnen Helge Imerslund, og ble en hovedvirksomhet for garden far omkring år 1900.

1900 – Etter år 1900 ble meieribygningen tatt i bruk til andre formål: kvilerom for gårdsarbeidere, verksted og lager. Bygningen er nå blitt restaurert, med vekt på å bevare og tilbakeføre. Utvendig er bygget ikke forandret siden 1865, og rominndelingen inne er i hovedsak slik den var i meieritida. Siden bygget er verneverdig, har restaureringen foregått med råd og veiledning fra Fylkesmannens kulturavdeling. Utsyr far meieritida er samlet i et av rommene i et lite meieri- og gardsmuseum.

Les mer om Gardsmeieriet i minner ifrå Vang

Se stedet på Google Street View