Torshovfjøset – Historikk

Torshov.

Sted/eier: Torshov

Gravfunn tidfester garden tilbake til steinalderen. (2000 år f.Kr.). Garden ble tidligere benevnt Torshaug. Kilder sier at navnet kan komme av at en gard med navnet Haug ble delt mellom Tor og Vidar. (Vidarshov). En annen kilde antyder at navnet er framkommet ved en sammensetning av hov (tempel for gudene) og gudenavnet Tor. Hovedbygningen er fra 1600-tallet.

1782: Halvor Steen kjøpte garden Torshov.

1796: Anders Nielsen Steen (brorsønn av Halvor Steen) arvet garden. På turer til Nederland som seilskuteskipper så han fjøs med klokketårn. Dette fikk han lyst til å bygge på Torshov.

1798: Fjøset ble bygd. Klokketårnet ble konstruert av prest i Vang og altmuligmann Abraham Pihl. Klokka er laget av Lars Pedersen Ophus, elev av Abraham Pihl. På urverket står inngravert: “mig støpte E.Rønning yy i Christiania i 1782”. Urverket står midt i tårnet, men nedenfor de fire klokkeskivene. Klokkeviseren viser hver halvtime og disse trekkes fram av en vertikal aksling med et horisontalt tannhjul. Derfra overføres kraften til fire horisontale akslinger til hver urskive.

Garden har vært i familiens eie siden 1782.

Les mer i Minner ifrå Vang:

Se stedet i Google Street View