Gåsbu – Historikk

Nr.26

Gåsbu

Sted/eier: Vang almenning
Skiltplassering: Ved vokterboligen

Navnet Gåsbu kan komme av fuglen gås. Og da i vill tilstand. Under vårtrekket kan gjess ha hatt kvilested i Gåsbuelva og i myrtraktene rundt. Endelsen bu kan bety seter.

1870-åra – Vegselskapet Rødsetervolden-Brumund og vegselskapet Brumund-Bringebu slo seg sammen til Vang Fjellvegselskap. De fikk bygd veg fra Rødsetervolden til Gåsbu,- videre via bru over Gåsbuelva om Lageråkvisla, Måsetra, Krakholen, Kveåa og til Brumund. De første årene behøvde ikke de reisende å betale avgift for å bruke vegen.

1890 – «Gåsbu-hotellet» ble bygd. Det er den lille stua som ligger like ved der fjellvegen gikk tidligere, og der vegen til Lageråkvisla begynner i dag. Der skulle den ansatte portneren bo sommerstid for å selge billetter for denne vegen. Fra nå av ble det også drevet enkel kafevirksomhet der.

1913 – Fjellvegen ble flyttet dit den går i dag. En del av det området som i dag er parkerings- og caravanplass, var den gang kveer og binger hvor buskaper, sauer og hester kunne stenges inne og fores mens seterfolk og kjørekarer var inne på «hotellet» og kvilte.

1926 – Vegselskapet bygde ny portnerbolig oppe ved Fjellvegen. Dette var ment å skulle være bare sommerbolig, men etter hvert økte også vintertrafikken. Dermed oppsto behovet for «kvil-stelle» også vinterstid, og boligen ble påbygd flere ganger.

1985 – Ny kafeteria på vestsida av veien ble innviet i desember.

1998 – Vokterboligen fra 1926 ble revet og ny ble satt opp.

2012 – Gåsbu kafeteria ble solgt til private. «Gåsbuhotellet» fra 1890 er restaurert og brukes nå til lager.

Les mer om Gåsbu i Minner ifrå Vang: