Johan Tønseth AS – Historikk

Eier:Kolonialbutikken
Christian Røhne
Skiltplassering: Ved innkjøringa – satt opp 2011

1877: Johan Tønseth ble født på Vestre Tønset i Vang.

1906: Johan Tønseth giftet seg med Julie f. Kjøs. De kjøpte et landhandleri i drift på Hjellum.
Eiendommen var på 13 mål, og Johan var slakter og forretningsmann.

1915: Han fikk satt opp ei slaktebu, bøndene leverte slakt og fikk bl.a. kunstgjødsel og dyrefor tilbake. Det ble nå kjøpt inn 10 mål jord til. Dyra kunne da gå på beite, og på denne måten kunne slakting og omsetning av livdyr foregå over lengre tid. Det ble kjøpt inn drifter fra Telemark, og slakt fra Røros.

1936: Johan Tønseth døde, og Julie, sammen med sønnene Halvor og Åge, drev firmaet videre. JulTønset Hjellum-2ie og Åge startet også opp et lite pølsemakeri.

1938: De fikk laget en heiseanordning som kunne sveives for hånd. Nå kunne de slakte 7 storfe om dagen.

1940: De fikk bygd et kontorbygg med fryseri og kjølelager, og flere ble ansatt. Under krigen og mange år etter drev de med leiehakking for folk rundt om i bygda. De bygde potetlager og kjøpte inn poteter som de solgte videre til Oslo. Mange som hadde ærend hos Tønseth ble bedt inn i privaten hos Julie på kaffe og kaker og en prat.

1941: Firmaet ble overdratt til Halvor og Åge. Nå ble det etterhvert Olaug, Halvors kone, som ba inn folk.

1945: Potetlageret ble omgjort til pølsemakeri med både varm – og kaldrøking. Mellom

1945 og 1955 hadde de også et bakeri.

1950: De bygde nytt slakteri. Åker kolonial ble bygd og Halvor og Åge arvet Torvbua.

1960: Slakteriet var på sitt største fram til 1972. I løpet av ett år ble det slaktet 13000 griser,

2500 storfe, 2500 sau/lam/geit og en del hester. Bedriften hadde sju kjøttbiler som kjørte rundt på Hedmarken.

1964. Åge Tønseth døde. Bedriften ble overtatt av Halvor og sønnen Johan. Bedriften ble omdannet til aksjeselskap med Halvor som disponent.

1967: Halvor Tønseth døde. Johan ble eier av den ene halvdelen, og Johans mor, Olaug, ble eier av den andre halvdelen.

1972: Johan Tønseth AS ble solgt til Nora-Sunrose Konservesfabrikker i Brumunddal.

Les mer om Johan Tønseth AS i Minner ifrå Vang:

Se stedet i Google street view