Bok: Minner ifrå Vang 2009

Minner ifrå Vang 2009. Til salgs for kr 50,- + evt porto og ekspedisjonskostnader. Klikk på bildet for mer info og bestilling.

Minner frå Vang 2009Kjøp boka

(noter deg årstall, bestillingsskjema har ikke bilde)

Kan også leses her: https://www.nb.no/items/249007a8f446b14c28286ded32be54b6?page=0

Info om artiklene i boka:
1. Ole Jacob Tomter: Brøkregning og gamle norske konger (Søkeord: Ingebergbakken skole)
2. Lars Neby Olsen: Løbergsmoen
3. Ole Peder Kjeldstadli: Solvang skole – del 2
4. Gudrun Mælumsæter: Søndre Vangs almennyttige Forening
5. Gudrun Mælumsæter: Søster Helene (Søkeord: Helene Hansen, menighetssøster)
6. Gerd Antonsen: Vang for 100 år siden – klipp fra Hamaravisene i 1909 (Søkeord: skogvedtekter)
7. Arne Skipenes: Min tid på Sælid (Søkeord: gårdsarbeid, hest, gårdsdrift)
8. Magnhild Wangen Sivertsen: Bernhard Stokke og Veståsen (Søkeord: Vestås skole)
9. Trond Pedersen: Elgjaktens historie i Vang Allmenning
10. Arnulf Sandvoll: Sæterlivet på Haugsætra i trettiåra (Søkeord: seter, Vang almenning)
11. Ole Peder Kjeldstadli: Vangs Lørdagsforening (Søkeord: sosiale forhold)
12. Jens Frogner: Einar Frogner – bonde, samvirkemann,stortingsrepresentant og statsråd
13. Trond Pedersen: Navn i skifte 2 i Vang Almenning
14. Erik Evensen: Even Nilsen fra Roen / Dystvoldeie var vandringsmann fra 1870 til 1886 – og min bestefar
15. Jens Arnseth: 75 år gamle minner fra Fartbana (Søkeord: fotball)
16. Syver Aalstad: Livet på Aalstad i 1930-åra (Søkeord: gårdsdrift)
17. Osvald Røhr: Historier fra barnemunn
18. Magnhild Wangen Sivertsen: Klesmoter for 50–60 år siden (Søkeord: klær)
19. Oddvar Dalby: Johan Tønseth AS (Søkeord: industri, Hjellum
20. Tor Karseth: Sang fra Torvmyra
21. Olav Telle: Med sykkel og sang til Hamarkaupang