Bjørketun – Historikk

Nr.19

Bjørketun (barnehjem – mor-og-barn – plass – akuttinstitusjon)

Sted/eier: Statsbygg
Skiltplassering: Ved innkjøringa

1878 – Lina Hansine Nicoline Juliane Sybille Bruun, mor til folkehøgskolemannen Christoffer Bruun, gav støtet til at det ble opprettet et barnehjem i Vang. Hun stilt et større beløp (ca.4000 kr.) til formålet, og hun fikk flere innflytelsesrike personer til å stille seg bak et opprop for saken. Candidat Jacob N. Roll på Børstad ga ei tomt på 8 da. Det ble innkalt til møte, og byggekomite ble nedsatt.

1880 – Emn to-etasjes bygning, oppført i laftet tømmer i sveitserstil med to fløyer, stod ferdig. I tillegg var det også blitt satt opp uthusbygning med skåle, husdyrrom og høyloft. 1. november kom driften i gang.

1881 – Lover og instruks ble vedtatt. Formålet var å oppdra jenter til kristelige, dyktige tjenestejenter på landet, og husmødre i «tarvelige hjem». Jentene skulle helst være fra 5 til 9 år ved opptakelse, og disse var foreldreløse barn, og barn som var grovt forsømt av egne foreldre. De måtte være fra Vang eller Furnes for å få godtgjørelse fra kommunene. Frem til 1910 holdt barnetallet seg på mellom 20 og 25. Til barnehjemmet hørte husdyr og hage med frukttrær og grønnsaker, og jentene arbeidet på gardene omkring. Likevel strakk ikke økonomien til. Det ble derfor stiftet kvinneforeninger, og mange legater ble opprettet for å skaffe inntekter. Personalet bestod av bestyrerinnen og en assistent. De holdt streng husorden med hard arbeidsplikt ut og inne. Klesdrakten kunne virke litt uniformert, men barna var alltid rene og hele i tøyet på skolen.

1902 – Det ble lagt inn vann fra en brønn, fra Vien ble det kjøpt tilleggsjord på 3 da, bygningen ble panelt og malt og fjøs/låve ble flyttet, utbedret og malt.

1935 – Elektrisk komfyr ble kjøpt inn.

1936 – Høyttalende radioapparat ble kjøpt inn.

1938 – Elektrisk symaskin ble anskaffet.

1950 – Vang Røde Kors ga vaskemaskin i gave.

1951 – Eiendommen ble overdratt til Vang Røde Kors

1976 – Stedet gikk i større grad over til å være mor-og-barn plass.

1990 – Hedmark fylke overtok drifts – og personalansvar fra 1. januar

2001 – Hedmark fylke kjøpte eiendommen og døpte den Vien – senteret. Det ble nå akuttinstitusjon for ungdom.

Les mer om Bjørketun i Minner ifrå Vang

Se stedet i Google Street View