Fotballaget Fart – Historikk

Nr.24

Fotballaget Fart

Sted/eier: Fotballaget Fart
Skiltplassering: Mot hovedvegen

1917 – Det ble satt i gang fotballklubb med ei lita bane på ei slette i skogen ved Østre Kartomten. Navnet var «Fart», men utviklingen var dårlig.

1926 – «Fart» la ballen død uten å ha vært innmeldt i krets eller forbund. Klubben etterlot seg noen fotballtrøyer og 60 kroner.

1934 – Fotballaget Fart ble stiftet. Einar Mangerud ble valgt til formann. Som gardbruker på Bjørtomten hadde han grunn som kunne brukes til bane. Utpå våren meddelte Fartprotokollen at «Banen på 84 x 47 meter er opparbeidet ved gratisarbeid av medlemmene». Redskapen var hakke og spade, samt en enorm dugnadsvilje. Et eksotisk innslag var dusjpatenten: Ei vanntønne montert på stativ og dusj rett under. Dette viser nøysomhet, oppfinnsomhet og nøkternhet, noe som har vært Farts varemerke hele tida. Denne dusjløsningen var i bruk helt fram til nytt garderobebygg ble tatt i bruk mot slutten av sekstitallet. (Er nå revet) På 30-tallet var fotballen i Norge delt inn i A, B og C-serie. Fart måtte starte i C-serien, og første motstander var Hamar Idrettslag. Kampen endte 1-10 for Fartgutta.

1940 – En svensk trener ble engasjert, og det ble en god sesong med 9 seire, 2 uavgjort og målforskjell 26-12.

1945 – 27. mai 1945 ble virksomheten tatt opp igjen etter at den ble lagt ned under krigen fra 1943.

1954 – Kristian Jørgensen ble engasjert som lagets første trener etter krigen.

1958 – 16. august ble den nye grasbana offisielt åpnet med Jørgen Lunde som første målscorer.

1978 – Grasbane nr.2, som ble klubbens hovedbane, ble åpnet.

1985 – Bane nr.3, grusbana, ble åpnet og benyttes både på sommer- og vintertid.

1987 – Åpning av ny minigrasbane beregnet på de yngste spillerne.

1989 – Fart kjøpte Bjørnø. Det ble innredet kafeteria og møterom. Drømmen om nytt garderobeanlegg kunne realiseres. Det ble også bygd ei storstue der 150 personer kan spise middag samtidig.

1999 – 17. september ble klubbhuset åpnet av fotballpresident Omdahl.

2005 – Kjøp av tomtegrunn av Kim Mangerud for ytterligere utvidelse av anlegget mot øst.

2007 – Omlegging av veien over anlegget med ny avkjørsel til Solbakken, samtidig som ei ny grasbane ble laget og tatt i bruk 2008.

2008 – Ny tribune i betong med takoverbygg for ca. 500 plasser og ståplasser i tillegg. Tribunen demontert på Briskeby og satt opp igjen på Fart. Mette Thorslund ansatt som klubbens første daglige leder.

2009 – Nytt arrangementshus, nytt toalettbygg og ny kiosk med lager tatt i bruk. Betydelig opprusting i klubbhuset og anskaffelse av nytt moderne kjøkken.

2011 – Den eksotiske dusjpatenten fra 1934: Ei vanntønne montert på stativ med dusj rett under, har nå kommet på plass igjen.

Det er ikke rike sponsorer eller store offentlige bidrag som har skapt Fart. Imidlertid har klubben mottatt både spillemidler fra Norsk Tipping og kommunale bidrag som har vært viktige. Klubben og anlegget er i alle år utviklet gjennom uegennyttig dugnadsinnsats og en stor grad av patrionisme. Å skape et sosialt miljø rund fotballen har alltid stått høyt i klubben.

Visjonen er: Fart-klubben for alle, både på og utafor banen.

Les mer om fotballaget Fart i Minner ifrå Vang:

Se stedet i Google Street View