Olsrud – Historikk

Nr.8

Olsrud

Sted/eier: Hamar kommune
Skiltplassering: Ved inngangsdøra

Fra 1647 – Ødegard under Åker gård.

1809 – ca.1860 – Arresthus for Hedemarken Fogderi.

1869 – 1880 – Tvangsarbeidsanstalt for Hedemarken Fogderi.

1880 – 1889 – Tvangsarbeidsanstalt for Hedemarken Amti.

1889 – 1901 – Bortforpaktet til privat jordbruksformål.

1901 – 1920 – Aldershjemsdrift, Vangs Private Gamlehjem.

1920 – Vang kommune overtok driften og drev kombinert sjukehjem, aldershjem og hjem for psykisk utviklingshemmede.

1952 – Vang kommune opprettet i samarbeid med Vang frivillige Sykepleie hjem for inntil 54 psykisk utviklingshemmede.

1967 – Stiftelsen Olsrud overtok driftsansvaret.

1979 – Egen skole ved stiftelsen Olsrud.

1986 – Hedmark fylkeskommune overtok driftsansvaret.

01.01.1991 – Vang kommune overtok Olsrud vederlagsfritt fra Hedmark fylkeskommune (HVPU – reformen). Stedet gikk da over fra å være en døgninstitusjon til å li et arbeids-/aktivitets- og opplæringssenter.

1992 – Hamar kommune overtok driften som en konsekvens av kommunesammenslutningen. Virksomheter på Olsrud pr.2005: Olsrud voksenopplæringssenter, fra 1992 – Hamar arbeid og aktivitet, fra 1993 – Kringla bakeri, fra 1994.

Les mer om Olsrud i Minner ifrå Vang

Se stedet i Google Street View