Konfirmasjon – 50-årsjubilanter

Irmelin Grimstad Bonden

Hvis det nærmer seg 50 år siden konfirmasjonen din, skal du vite at Vang menighet hvert år inviterer til 50- årsjubileum for årets gullkonfirmanter

Dette vil bli markert under gudstjenesten i Vang kirke søndag kl 11.00 i uke 40. Etter gudstjenesten tas det gruppebilde i kirken, med påfølgende samling med varm lunsj og kaffe i Kirkestua (Kapellet) ved Vang kirke.

50-årskonfirmantene er særlig invitert, men av ulike årsaker har menigheten ikke lenger anledning til å sende invitasjon til hver enkelt.

Arrangementet kunngjøres her, og på Vang menighets facebookside. En kan også kontakte kirkekontoret på tlf 62563750 for mer informasjon.

Vang menighet er takknemlige for at tradisjonen gjøres kjent, og håper at kjenninger fra same årskull snakker sammen og setter seg i stevne. Om noen har lyst til å bidra med å ta med en kake eller si noen ord, så er det gode muligheter for det.

Vennlig hilsen for Vang sokn

Irmelin Grimstad Bonden
Sokneprest

99427250
ib997@kirken.no