Var du konfirmant i Vang i 1970?

Vang Menighet er i gang med å forberede 50-årsgjensyn, 4. oktober 2020.

En invitasjon med mer informasjon vil komme senere.  Inntil da håper vi at dere er behjelpelig med å sette navn på de medkonfirmanter dere kjenner. Et annet ønske er at dere sprer ryktet om 50-årstreffet så det når flest mulig, også til de som har flyttet ut av Vang.