Sykkeltur på egenhånd i år!

Den tradisjonelle sykkelturen 2. pinsedag måtte avlyses på grunn av Coronasituasjonen. Vi sa da at vi ville vurdere eventuell tur i slutten av august. Vi vurderer situasjonen fortsatt usikker og ser utfordringen med å holde avstand ved Tor’s orienteringer.  Felles sykkeltur blir derfor ikke arrangert i år.


Men hvorfor ikke ta en sykkeltur med kulturell informasjon alene, eller i mindre gruppe på egenhånd? Historielaget har satt opp 40 informasjonsskilt rundt omkring i Vang. Hvor disse står finner du på historielagets hjemmeside vang-historielag.no, under fanen historiske steder og bygninger. Dette kan jo være målet i år.   God tur!