Skoleprosjektet i Dystvollberget/Finsalbekken gjennomført

Vi har nå i 3 dager gjennomført utgravingsprosjektet i Dystvollberget. Dette har vært et samarbeid mellom historielaget, 7. klasse ved Lunden Skole og NIKU(Norsk institutt for kulturminneforskning). Elevene på skolen har har drevet med utgravninger og gjort mange interessante funn. De har også blitt orientert om virksomheten her gjennom befaring og skriftlige notater. I forkant hadde også Ole Jacob Tomter orientert klassen om Dystvoll gårds historie og Ole Nashaug orientert om geologi i område.


Arkeolog Hilde Amundsen fra NIKU ledet arbeidet med utgravninger og har registrert en rekke gjenstander. Gjenstandene er nå lagret på Lunden skole. Hilde kommer tilbake til Lunden skole ved en senere anledning for å se nærmere på funnene. Utgravningene ble gjort der det tidligere har vært kverner og vaskeplass. Det ble gjort funn fra tidligere bebyggelse i område. Det ble også funnet en stein som så ut som en kvart gammel kvernstein, men som dessverre viste seg å være en del av en kalkbolle.

 

Ole Jacob Tomter har tatt elevene med til plassen der vannhjulet til saga fra 1850 sto. Her er en nesten oppe ved fossen. Han orienterte om tidligere oppgangssag ved elva på 1600-tallet. Her oppe ved fossen ser en ruinen etter muren der vannhjulet som var 5,5 meter i diameter sto, Saga sto imidlertid helt opp på kanten sør for Fartvegen så det må ha vært krevende overføringsløsninger. Vi var opp og så på den tomta og ble orientert om nyere sagbruk her fram til 1950-tallet.

Lærer Jon Petter Bjørnstad tok elevene med på oppmålinger. Det ble vist hvordan en beregner hvor mye vann som renner i bekken pr. minutt, Det ble målt opp avstander fra kvernhjulet og opp til fossen og det ble vist og målt opp høydeforskjeller.
Bjørn Eriksen viste elevene plassen der kverna stod, vannrenna som strekte seg fra kverna og opp til fossen (102 m.). Renna lå delvis på bakkenivå, men på den øverste strekningen var den bygd som en bro, opp til 2,5 m over bakken.
Vang bygdekvinnelag kom onsdag og fortalte om hvordan klær ble vasket før vaskemaskinene kom på 1950 tallet. Alle elevene fikk prøve seg på å få vaske hvert sitt klesplagg på vaskebrett oppe i ei sinkbalje og skylle plagget i elva. Vannet ble varmet i gryte over bål.

 

Også i dette område finner en noe gammelt(og nytt) søppel. Odd Lindstad snakket om hvordan folk i tidligere tider hadde lite søppel og mye gjenbruk, hvordan søppelmengden økte før kommunen startet innsamling fra 60-tallet og hvordan en idag med økte søppelmengder prøver å komme tilbake til gjenbruk
Lærer Marthe Øverås sammen med de forskjellige gruppene sørget for varm mat til alle hver dag oppe ved de to lavvoene som var oppsatt.

Prosjektet avsluttes ved at elevene skal skrive ( og noen tegne) fra det de har opplevd i Dystvoll. Hilde Amundsen vil også lage rapport og vi vil komme tilbake med informasjon når dette stoffet foreligger.
Prosjektet er finansiert av Hedmark fylkeskommune, Lokalhistorie i skolesekken og Hamar kommune.
Flere bilder kan du finne på Facebookgruppa Dystvollberget i Finsalbekken.
Fredag, 2 dager etter at 7. klasse hadde gjennomført sitt prosjekt, kom 5 klasse til Dystvollberget. De fikk også praktisere gammeldags vasking sammen med bygdekvinnelaget. I tillegg fikk de orientering om tidligere kverner og sager og sett hvor de sto. De virket som de hadde stor glede av denne skoledagen.