Skoleprosjektet i Dystvollberget/Finsalbekken gjennomført

Vi har nå i 3 dager gjennomført utgravingsprosjektet i Dystvollberget. Dette har vært et samarbeid mellom historielaget, 7. klasse ved Lunden Skole og NIKU(Norsk institutt for kulturminneforskning). Elevene på skolen har har drevet med utgravninger og gjort mange interessante funn. De har også blitt orientert om virksomheten her gjennom befaring og skriftlige notater. I forkant hadde også Ole Jacob Tomter orientert klassen om Dystvoll gårds historie og Ole Nashaug orientert om geologi i område.

Les mer

Befaring i Dystvollberget

Mandag kveld var styret sammen med grunneierne på befaring i Dystvollberget.  Dette i forbindelse med skoleprosjektet som skal gjennomføres i uke 39.  Bjørn Eriksen fortalte en meget interresant og spennende historie helt tilbake til 1600 tallet, som vi skal få høre mer om i en senere artikkel……

 

 

 

 

De som var med ;

Odd Lindstad, Finn Martinsen, Ninna S. Pedersen, Simund og Elin Tollersrud, Eivind Imislunde, Berit og Ingar fra Dystvold og Bjørn Eriksen. Rektor på skolen, Hilde fra NIKU og Roar Norderhaug har vært her tidligere.