Dystvollberget i Finsalbekken – gamle kverner, sager og vaskeplass ved Dystvoll

 

Vang historielag har planer om et nytt utgravingsprosjekt, denne gangen i Dystvollberget. Også denne gangen et samarbeid med Lunden skole og Hilde Amundsen fra Norsk institutt for kulturminneforskning.

Finansiering er ordnet gjennom tilskudd fra Hedmark fylke, Hamar Kommune og Lokalhistorie i skolesekken.

Tidspunkt: uke 39 i 2020

 

 

Møtested og spisested

Møtested, spisested blir ved brua, nedenfor Dystvoll.

Skolens lavvo settes opp her og det tilrettelegges for 30 sitteplasser (Stoler eller benker)

Her serveres mat midt på dagen, hver dag.

En gruppeelever sammen med ansatte på skolen lager varm mat, slik det ble gjort på de to prosjektene vi hadde på husmannsplassen Holmen.

Skolen vurderer om det også skal legges til rette for overnatting en natt her.

Vaskeplass for håndvask

Innleid toalett settes opp i nærheten her.

Høyt fokus på HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.

Dette opplegget må vurderes ut fra gjeldene begrensninger i forhold til Korona og det gjelder alle aktiviteter som er beskrevet her.

Mandag 21. september

Forberedende opplegg med bygdebokforfatter Ole Jacob Tomter som snakker om gården Dystvold. Vi tar med elevene på rundtur. Ved fossen forteller Ole Nashoug om geologien i Dystvollberget. På plassene som vi skal grave, forteller Hilde Amundsen om opplegget for utgravingene.

Tirsdag 22. og onsdag 23. september

Utgravinger på de aktuelle utgravingsplassene ledet av Hilde Amundsen

Vi trenger et antall metallsøkere, hakker, spader og spett. Vi leter ikke etter gull, sølv eller penger, men etter jern og metalldeler som kan fortelle oss noe mer om Dystvollbergets historie.

Torsdag 24. september

Aktiviteter ved vaskeplassen ledet av Vang bygdekvinnelag-

Andre aktiviteter denne dagen

Elevene regner ut hvor mye vann det renner i bekken, pr sek.

Vi måler opp avstander og høydeforskjeller ved de forskjellige anleggene.

Ikke tidfestede aktiviteter.

Elevene grovtegner en skisse av et av disse anleggene: Kvern, oppgangssag, vannrenna til kverna, vannhjulet eller noe annet fra Dystvollberget. Ren tegnes senere og de beste tegningene brukes i rapporten fra prosjektet

Vi fjerner ting som forurenser området.

 

Det vi leter etter baserer seg på opplysninger hentet fra manuset til Vangsboka 5.

1661.

Dette året betalte Peder Dystvoll en halv riksdaler i skatt for sin bekkekvern og en halv ort for bekkekverna, saga og kverna er i drift i 1677.

1710.

Torsdag før pinse dette året brant hele gården ned, bare et stabbur, saga og kverna unngikk brannen. Noen år etter denne brannen ble gården delt i Vestre og Østre Dystvoll.

1723.

I en matrikkel for dette året står det at kverna er i bruk, men at saga har forfalt de siste 40 årene.

1725

Dette året reparerte Arne på vestre gården kvernhuset, mens Ole på østre hadde deltatt i vedlikeholdsarbeidet. Arne tok betaling for maling både i melkverna og grynkverna si. Ole tok også betaling for maling i sin kvern.

1793

I 1793 ble det tinglyst en avtale mellom Dystvoll vestre og Dystvoll østre om at vestre gården skulle eie «bruket» (kverna) mens østre kunne bruke den fritt.

I 1799/1800

Er det kvernhus her.

1873

Dette året er det takst på saga ved fossen etter ønske fra søskenbarna Syver Halvorsen Dystvoll og Syver Gulbrandsen Stor Opsal. Denne taksten er omfattende og forteller om vannhjulet på 5,5 m. i diameter som står på en gråsteinsmur med mål likt med den muren som fortsatt står der. Saghuset står oppe på toppen og krafta blir overført via et stort og 3 mindre drivhjul og ei kort og tre lengre jernstenger. Vannet blir tilført fra toppen av fossen i en renne av tre som går ned til et overfalls vannhjul. (Renna av tre ble senere erstattet av stålrør.)

1897

Saga blir fradelt fra Vestre Dystvoll og solgt til Jens Dystvold på østre og Kristian Ingelsrud.

1903.

Denne høsten faller sagmesteren, Hans Kristoffersen Vesterengen, ned berget og døde.65 år.

1912.

Blir Dystvollberget (-saga) solgt fra vestre til østre. Vestre beholder rett til å bruke vaskeplassen ved bekken.

1917/1918

Ble saga solgt til Nyhuset Bruk AS på Ådalsbruk.

Fra 1921.

Nyhuset Bruk går konkurs i 1921 og saga blir solgt til Ole Lillesveen fra Furnes. Han dør i 1924 og saga blir solgt til Anders Sandaker. Anders går konkurs i 1935 og Martin Nygaard kjøper konkursboet. Han leier bort saga til Flagstad sag som bruker den fra senest 1938 til ca 1950 da den blir nedlagt.. I dag er det Martins oldebarn Roar Norderhaug som eier saga.

.

Lørdag 26.9 . 11-12.30

Vang historielag har planer om å arrangere en vandring gjennom Dystvollberget for medlemmer og andre interesserte. Elever som ønsker å stå på «post» denne dagen og fortelle om det de har lært, gis mulighet til det. Avtales på forhånd

Lørdag kl 13-

Turen avsluttes med samling på skolen, der historielaget ved Ole Jacob presenterer Vangsboka 5 og der elevene kan fortelle om Dystvollberget.

Vang H. 22.5.2020 BE