Nyhetsbrev 2 Høst 2020

Coronasituasjonen har påvirket historielagets aktivitet, men vi har også ting på gang. I uke 39 gjennomførte vi et samarbeidsprosjekt med Lunden skole i Dystvollberget i Finsalbekken. Det var utgraving sammen med arkeolog, orientering om sager og kverner som har vært her og praktisering av gammeldags klesvask på den gamle vaskeplassen. Mer informasjon finner du på vår hjemmeside og facebookgruppa Dystvollberget i Finsalbekken.

Søndag 1. november har vi arrangement på Høyvang kl 18.00 med presentasjon av årboka Minner ifrå Vang 2020. I tillegg vil Arne Plassen fortelle om Torkjell Turfrost, en fredløs vangsokning.Vi leier storsalen så det skal være mulig å holde Coronaavstand.

Og i siste halvdel av november skal Vangsboka bind 5 være klar fra trykkeriet. Det blir ei flott bok på over 700 sider. Det er historie om mange gårder i området fra Ilset til Oppsal. Men deler av historien er også generell å sier mye om samfunnsforhold i tidligere tider og skulle derfor være av interesse for mange. Lunden skole omfattes av denne boka og vi har med mye historie og ikke minst elevlister fra 1900 til 1980. Dette bør være årets julegave sammen med årboka.

Vi arbeider også videre med digital bygdebok. Det tar selvsagt tid før det er mye innhold, men du kan gå inn på vår hjemmeside og under digital bygdebok finner du oversikt over hvor vi har lagt inn stoff.

Odd Lindstad
Leder