SOMMERHILSEN

Styret i Vang historielag ønsker alle våre medlemmer en fortsatt god sommer, samtidig som vi vil informere om våre aktiviteter som kommer utover høsten.

Onsdag 2. sept. 18:30 – 21:00.
Møte i slektsforum på Ener bibliotek for de som er interessert i slektsgransking. På møtene har vi forskjellige temaer og vi hjelper hverandre med å finne ut av slektsgåter, gi hverandre nyttige tips og ikke minst ha det hyggelig.
Ingen krav om forkunnskaper – alle er velkommen!

Vang hist
Foto: Ola Aas

Lørdag 5. sept.
Busstur hvor vi skal bli kjent med steder og vår lokale historie. Servering av enkel lunsj undervegs. Åpent for alle til å delta.
Turen kan ha spesielt stor interesse for dem som er nyinnflyttet til kommunen og ønsker å bli bedre kjent. Invitasjon kommer senere.

Søndag 6. sept.
Er vi tilstede på åpen dag på domkirkeodden.
Vi treffes i Kartomten bygningen og i salen hvor det blir arrangert slektsgransking. Stedet er ennå ikke avklart.
Kom gjerne og besøk oss!

Tirsdag 8. sept. klokken 18:00 – 21:00.
Slektsforum arrangerer introduksjonskurs i slektsgransking på Ener bibliotek.
Invitasjon med opplysninger om påmelding kommer senere.

Lørdag 12. sept.
Frivillighetsdagen på torvet i Hamar er Vang historielag tilstede på stand med salg av våre bøker. Samtidig som vi svarer på spørsmål fra publikum.

Søndag 15. nov.
Kulturkvelden på Høyvang. Med presentasjon av årets ”Minner ifrå Vang” nr. 31 i rekken og foredrag med et historisk tema som vil bli avklart senere.
Alle er velkommen!

Første styremøte etter ferien er 20. august.
Styremøtene ellers blir holdt andre torsdag i hver måned frem til jul.

Vang historielag trenger flere medlemmer og styret håper at medlemmene kan bidra med å verve flere inn som medlemmer i laget.

Ta gjerne kontakt med leder Steinar Sætervadet med navn, adresse, epost og tlf. på nye medlemmer.
Steinar kontaktes på leder@vang-historielag.no eller på telf. 62 41 28 73 / 459 19 470

Vi ser frem til en aktiv høst med historielaget og håper at så mange som mulig kommer på våre arrangementer.

Vang historielag styret.