Avskrift folketellingen 1891 for Vang.

URN-NBN-no-a1450-ft10061010500839.jpg&siz=medium
Personkort fra folketellingen 1891

Vang historielag ønsker å få hjelp til å skrive av
folketellingen for 1891. Arbeidet dreier seg om å skrive av bosted og de personene som bor på plassen i
et regneark. dette regnearket har vi en mal for. Det ville være veldig flott hvis noen flere frivillige kunne
bli med på denne jobben, jo raskere vil dette bli ferdig.

Informasjonsmøte vil bli arrangert på Vang bibliotek Ener om hvordan dette skal gjøres, tidspunkt vil
bli kunngjort om ikke så lenge.

Ta gjerne kontakt med oss på mail: info@vang-historielag.no hvis du kunne tenke deg å bidra
i denne dugnaden.