JERNUTVINNIG I VANGSÅSA MARKVANDRING I OMRÅDET VED TØRBUSTILEN

Søndag 12. juni 2016. Frammøte på Gåsbu kl.1000. Fra Gåsbu vil det være felles kjøring til Tørbustilen. Ta med mat og drikke. Godt fottøy og klær etter været.

Arkeolog Line Bårdseng vil vise spor etter jernvinna i området Tørbustilen og Måsætra. Hun har skrevet hovedfagsoppgave om jernvinna i allmenninene i Løten, Vang og Furnes. Hennes undersøkelser viser at Blesterbakken-3det har vært en omfattende myrmalmproduksjon i disse allmenningene. Produksjonen har vært så stor at det i lange perioder har vært et betydelig salg av jern til andre distrikter.

For dem som er spesielt interessert anbefaler vi å lese Line Bårdsengs artikkel: «Hvilke historier skjuler Vang Almenning?» i «Minner ifrå Vang», 1996 og hennes hovedfagsoppgave som også kan lånes på biblioteket i Vang.

Alle hjertelig velkommen!