Nybrua

Nybrua

Nybrua ved Hjellum ligger på den gamle kongevegen Oslo – Trondheim. Ved Kløfta tok gamlevegen en nordlig retning og inngår nå i fylkesveg D-117 over Nybrua fram til Hjellum vegkryss. Den gamle vegen mot Elverum og Trysil / Østerdalen tok

Les mer

Kulturminneområdet Skattum

Kulturminneområdet Skattum

Vang historielag har satt opp opplysningsskilt ved Lovisenberg skole, med informasjon om kulturminneområdet ved Skattum. I feltet som er vist på kartet til venstre ovenfor er det registrert 33 gravrøyser og rydningsrøyser. Gravrøysene er fra jernalder, mens rydningsrøysene kan være

Les mer