Nybrua

Nybrua ved Hjellum ligger på den gamle kongevegen Oslo – Trondheim.
NybruaVed Kløfta tok gamlevegen en nordlig retning og inngår nå i fylkesveg
D-117 over Nybrua fram til Hjellum vegkryss.

Den gamle vegen mot Elverum og Trysil / Østerdalen tok av til høgre
ved Hjellum vegkryss, nåværende fylkesveg D-116. Til venstre i krysset
inngår kongevegen i fylkesveg D-116 og riksveg 25 forbi Vang kirke, og videre bortover Sælidvegen.

Nybrua-2
Kartet er lånt fra boka: «Gamle veger og bruer i Hedmark fylke» 1982. Statens vegvesen

1772: Navnet Nybrua for brua over Svartelva ved Hjellum er benyttet på
kart av 1772: «Cituasjons Cart over Den fordum navnkundige,
men i det 16. Seculæ aldeles ruinerede og opbrendte HAMMER-BY».

Les mer om veger i Vang i Minner ifrå Vang 1994, s.76 og 2002, s.11.

Hedmark vegkontor har litteratur om veger og bruer i Hedmark.