Fellesmøte styret i Hamar og Vang historielag.

2. februar møttes styrerepresentanter fra historielagene i Hamar og Vang for å bli orientert om hverandres aktiviteter.

Vi ble enige om at vi ser for oss å kunne samarbeide tettere når det gjelder å informere hverandre om aktiviteter som turer, informasjonsmøter etc. fremover. I tillegg fikk vi diskutert aktuelle saker som styrene ønsket å avklare nærmere og komme med tilbakemelding på.

Mest positivt med et slikt møte er at vi får luftet muligheter i tillegg til å gi hverandre tips for nye aktiviteter og ikke minst bli bedre kjent med hverandre.

Resultatet med fellesarrangement, informere hverandre om aktiviteter etc. vil etter hvert bli gjort kjent via begge historielagenes kanaler.