Rapport fra sykkelturen 2017 – Tekst/foto: Hans Kroglund

Vang Historielag og Syklistenes Landsforbund arrangerer hvert år sykkeltur 2.pinsedag. I år startet turen på Kurud Mølle og oppover Svartelvdalen. Det ble fokus på Svartelva og Ilsengstiene med mange stopp underveis og retur fra Løkenkvern Bru. Det var 100 syklister og to barn i sykkelvogn som deltok.
Det er 20. gangen de arrangerer turen som er svært populær. Tor Karseth er primus motor og innledningsvis sammenlignet han seg med Viggo Valle, begge har holdt på lenge. På 90-tallet jobbet Tor

Over Farmenjordet mot Vaskeplassen ved Lageråa. Foto: Hans Kroglund.

Karseth på Klevfos og da gikk sykkelturen gjerne fra Åkersvika til Klevfos over Ilseng.
Etter mange år i Vang, gikk turen igjen til Ilseng. Sangene fra Ilseng Sangforening sin forestilling «Fredsbrus og Ertelåg» som Tor Karseth skrev til deres 50 års jubilé i 1996, er like fine og aktuelle i dag.Ved Løkenkvern Bru møtte følget Trond Vidar Vedum. Følget ble fristet til å se på ugla som holder til ved Snippen. Trond Vidar sjekket kassa senest i går, men han kunne ikke garantere at den forsatt var der i dag da den begynte å bli stor. Dessverre hadde den forlatt reiret, med følget fikk iallefall sett den nye rasteplassen Snippen.Returen gikk over Gollersrudkroken og Kvæka og tilbake til Kurud, der vi fikk kjøpt kaffe av Lions Vang. De har fast utsalg av lopper der.

Se vidoer og flere bilder på denne linken
Dette var en flott tur med få deltagere fra Ilseng, men veldig god reklame for Ilseng.