Hoppbakker i Vang

Hoppbakker i Vang

Det arbeides med en artikkel om hoppbakker i Vang. Historielaget ønsker derfor tips med opplysninger om «glemte»bakker og historier om hendelser i  bakkene. I artikkelen fra HA står det at det finnes 33 bakker i Vang. Vi har grunn til

Les mer