Lokalhistorisk vandring 2. sept 2017 rapport

Drøyt 20 personer møtte opp til den lokalhistoriske vandringen ved Bergset sag. 2. september Vi startet ved Naglfast. Her ble det gitt orientering om bruken av område fra middelalderen og bosettingshistorien. Den første faste bosettinga her kom i andre halvdel av 1700-tallet og senere kom det mange bosettinger på 1800 tallet. Dette hadde sammenheng med den store befolkningsveksten en hadde og at marginale områder måtte tas i bruk. Det var også orientering om etableringen av almenningen etter at bygdefolket fikk kjøpt denne av kongen i 1799. Ved Naglfast fikk en også se Norsvins nye store rånestasjon som ligger her.

Ved den gjenværende sagbruksbygningen ble det gitt orientering om sagbruksvirksomheten her fra 1907 og fram til 1978, drift av grustak og nyere virksomhet som Birkebeinerkilden, elgslakteri og ridebane/hundebane.

Vi gikk videre innom Øståsbakken som nå er nedlagt og opp til Fredriksberg/Burulberget/Bærje. Dette var av de første boplasser i område. Det sies også at det har gått pilegrimsrute over Bærje og at det har vært vandringskirke her. Det var også stor hoppbakke her. Det er nå lite synlige resultater av noe av dette, men den flotte utsikten er i behold. Istidas innvirkng på terrenget ser en også tydelig her. Vi gikk videre videre via sykkelstien som kan bringe oss til Løten over til rester av den gamle Lageråvegen der den gikk før 1953

Mer opplysninger om ulike av disse temaene finner du i bygdeboka bind 2 og 3 og årbøker fra 1990, 1991, 1992, 2003, 2015, 2016 og noe vil komme i 2017.