Nyhetsbrev nr.: 1 – 2018 Vang historielag

Styret har lagt de fleste brikkene i programmet for 2018, vi presenterer her hva dere skal være forberedt på.

Arrangementer
Vi starter allerede 18. januar med en spennende forestilling på Høyvang i samarbeid med Teater Innlandet. Forestillingen har klart lokalhistorisk innhold nemlig Hanna Winsnes:  Forestillingen heter «Man tager 20 egg»   og er Urpremiere. Styret i forsamlingslokalet Høyvang sammen med historielaget er praktisk arrangør. Det er også lagt inn smaksprøve i pausen. Det er også generalprøve kvelden før. Billetter kan du kjøpe hos Teater innlandet.

Foto: Ola Aas

Onsdag 28/2- 2018 er det årsmøte. Kulturprogram blir: Kjell Børresen forteller om Vang og Furnes i en kommune for over 100 år siden

Også i år regner vi med å få til den populære sykkelturen 2. pinsedag. I år er det 21. mai. Dette er et samarbeid med Tor Karseth og Sykkelistenes landsforbund. Vi venter spent på hvor turen blir i år.

I begynnelse av september legger vi opp til lokalhistorisk vandring Hjellumområdet. Nærmere opplysninger om dato m.m. kommer senere

Kulturkveld med bl a presentasjon av årboka for 2018 blir den 4 november.

Slektsgruppa
Slektsgruppa legger også i år opp til et omfattende program både med tilbud på Statsarkivet, egne møter med foredrag og åpne arbeidsdager. I tillegg legges det opp til deltagelse på slektforskerdagene i Oslo 27 oktober.

Foto: Ola Aas

Fotogruppa
Fotogruppa ble etablert høsten 2017 og er kommet i gang med arbeidet. Programmet for 2018 vil bli presentert etterhvert på vår hjemmeside. Innsamling av bilder og fotografering av eksisterende steder/bygninger vil være en viktig oppgave i tillegg til innsamling av bilder fra Vang. Skanne/avfotografering av gamle bilder vil bli en viktig oppgave.

Andre aktiviteter
Historielaget har mange andre aktiviteter som vi er igang med eller ønsker å dra igang. I noen tilfeller er vi avhengig av at flere vil engasjere seg så ta gjerne kontakt.

Bygdeboka går inn i et viktig år i 2018  for at bind 5 kan bli ferdig som planlagt i 2019. Årbokkomiteen er også i arbeid med neste årbok. De ønsker stadig innspill til nye artikler.

Det er også nedsatt en gruppe som skal komme med forslag til hvordan en kan jobbe videre med bygdeboka etter bind 5 ut fra de nye digitaliseringsmulighetene og utfordringene med finansiering. Videre prøver vi å komme igang med et husmannsplassprosjekt som også vi være nyttig i denne sammenheng. Det samme gjelder arbeidet i bildegruppa.

Vi har i gang et utvidet samarbeid med Hamar Historielag, Fortidsminneforeningen og Hamar kommune som forhåpentligvis er nyttig for alle parter. Vi arbeider også med utvikling av vår hjemmeside