Skoleprosjekt Dystvollberget

I forbindelse med bygdebokarbeidet i Vang har en kommet til et område med lang og spennende historie. Dette gjelder tidligere aktivitet som har vært i forbindelse med kverner, sager mm langs Dystvollbekken. Men det er også mye ukjent i denne historien.

Vang historielag ønsker i denne forbindelse 2 ting:

 • Formidle kunnskap  til elever nærliggende skole.
 • Kombinere dette med arkeologisk kompetanse for kanskje å kunne komme et skritt videre om historien her.

 

Litt om området.
 1. Det har vært 3 sagbruk i området:
 2. Oppgangssag fram til 1688
 3. Sirkelsag m/ vannhjul på 5,5 m i fossen og sag ovenfor fossen. Fra ca 1850 tallet
 4. Sirkelsag m/elektrisk kraft (kanskje en periode med annen drift) 1918 til 1952, der sagbenken stod på Slemsrudjord.
 5. Det har vært flere forskjellige kverner.
 6. En kvern fra før gården ble delt tidlig på 1700 delt
 7. Dystvoll V hadde senere 2 kverner og østre hadde 1

.

 1. Kan ha vært vadmelstampe her

 

 1. Det har vært en fast vaskeplass i mange år med tilhørende vaskehus

Planen er at prosjektet gjennomføres i 39 i 2020. Norsk institutt for kulturminneutvikling(NIKU) vil være den faglige ressurs i prosjektet. I tillegg vil Ole Nashaug orientere om geologien.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Hedmark fylkeskommune, Lokalhistorie i skolesekken og Hamar kommune.

Prosjektert er avsluttet og dokumentert i årboka for 2022.