Medlem til sykkelturkomiteen

Historielaget etterlyser en person som kan tenke seg å være med i sykkelturkomiteen. Som de fleste er kjent med arbeider denne komiteen med planlegging og gjennomføring av Sykkelkomitéende årlige lokalhistoriske sykkelturene som foregår 2. pinsedag hvert år. Det hadde vært fint med en person som har interesse for den lokale historia og/eller som kan foreta enkle sykkelreparasjoner om uhellet skulle være ute under turen. Komiteens arbeid foregår på ettervinteren fram til arrangementet er gjennomført, og er slik sett et overkommelig tillitsverv.

Er du interessert?
Ring Steinar på tlf. 45 91 94 70 eller e-post: steinarsaeter@gmail.com