«Krig og forsoning» 4. mai kl. 19 på Høyvang (2 etg.)

Markering av 70 år siden okkupasjonen i NorgeProsten
Jan Jakob Tønseth har skrevet en roman om sin bestefar Kristian Skjeseth, prost i Vågan i Lofoten. Det er prostens egne prekener, korrespondanse og artikler som danner bakgrunn for Tønseths bok. Han gir bilde av
en prest som levde i kirka samtidig som han engasjerte seg i aktuelle samfunnsspørsmål. Som ung teolog markerte han seg som sosialistprest. Under krigen var han en uredd motstander av nazismen. Etter krigen knyttet han seg til den såkalte silkefronten som var imot dødsstraff og som ønsket å behandle krigsforbryterne på mildeste måte. Prost Skjeseth var vangsokning.
Møtet arrangeres i samarbeid med Hamar kirkekademi. Inngang kr. 50,-