Dugnad – praktisk bistand

I historielaget er det mange praktiske oppgaver som skal løses:Hammer

* Utsendelse av årbøker og andre trykksaker
* Stå på stand ifb. Med «Liv i stuer og tun» på Domkirkeodden, husflidsmessa på Lunden skole, aktivitetsdagen på Stortorget i september.
* Hjelp med servering under møter og arrangementer
* Dugnader på Høyvang, enklere vedlikeholdsoppgaver på hus og eiendom, rydding, maling, raking, loppemarked m.m.

Synes du det er gøy å være med i et trivelig arbeidslag, så ta kontakt med oss her