Bli med på skoletur (Årets historiske sykkeltur)!

2. pinsedag (25. mai) kl. 11.00

Årets sykkeltur blir en tur utenom de store ferdselsårene ut fra Hamar: Fra lærerhøgskolen Sykkelturen 2015-2 til høgskolens avdeling på Blæstad i Vang.

Tor Karseth – få kan mer om lokalhistorien vår enn ham – vil lose oss ut fra byen via ei sykkelrute du neppe vil ha tenkt på å bruke tidligere. Med gitaren på ryggen blir det mange stopp underveis med ei vise med lokalt tema og interessant historie. Første stopp blir Holset, en av de første av Vangs gårder som ga grunn til Hamar by.

Vang historielag og Syklistenes Landsforening har i mange år hatt et samarbeid om denne sykkelturen 2. pinsedag. Sykkel og lokalhistorie synes vi er en ideell kombinasjon: man får mosjon samtidig som man opplever naturen og får lokalkunnskap som fremmer tilhørighet til området man bor i. Målet vårt er å finne egnede sykkelveier utenom hovedveiene og interessante steder å stoppe på. Underveis får vi ofte helt andre perspektiver på naturen enn de vi vanligvis ser.

Vi skal blant annet stoppe på Disen, et sted hvor vi får et godt overblikk over våtmarksområdet i Åkersvika og E6 som skjærer seg igjennom. Her er det ikke vanskelig å tenke seg hva videre vegutbygging gjør med fuglereservatet.

Disen kulturverksted har fortsatt flere aktiviteter innomhus selv om Teater Innlandet har flyttet til det nye kulturhuset.

Deretter skal vi sykle over Midtstranda og krysse under E6, via Stranda og opp til Smørkollen. Området her hørte tidligere til Åker gård. Her er Norges største gullfunn gjort. Åker var et maktsentrum for store deler av det østnorske innlandet fra slutten av folkevandringstiden og fram til ut 1000-tallet.Sykkelturen 2015-3b

Vi skal videre sykle gatene oppkalt etter Harald Hardråde og Magnus den gode. Sannsynligvis var det på Åker at disse to møttes til forliksmøte i 1046 – for å dele makt og gull.

Så går turen opp den idylliske stien ved Finsalbekken. Vi sykler Finsalvegen mot det tidligere Vang Brænderi. Fra Ry og Vangli går turen opp gutua til Blæstad. Her var det tidligere småbrukerskole og senere landbruksmaskinskole. Nå holder bl.a. en avdeling for Høgskolen i Hedmark til her.  Vi får høre litt mer om Blæstads historie.Sykkelturen 2015 Forhåpentligvis har de fleste blitt kaffetørste, for her kan vi kjøpe oss kaffe og wienerbrød.

Selv om vi sykler utenom alfarvei er dette ikke noen offroad-tur, men en lett tur som passer for alle som liker å sykle og som synes det er fint å bli bedre kjent i vangsbygda.

Velkommen til sykkeltur 2. pinsedag!