Møte i slektsforum 3. juni klokken 18:30

Vi ønsker velkommen til nytt møte i vårt slektsforum i biblioteket på Ener ungdomsskole.
Alle er velkommen på møtet!
3- juni klokken 1830