LITT HISTORIKK OM GÅSBU m.m. av Trond Pedersen

Navnet.

Setringen i Norge begynte med Svartedauen, ca. 1350. Årsaken til dette var nok todelt, komme seg bort fra pesten og å få tilgang til mer beite. Forklaringen på navnet Gåsbusætra er som følger: seterløkka lengst nord, Nyhusløkka inneholdt flere putter og tjern som nå er gjengrodd. Gåsa «melomlandet» nok på disse tjernene under trekket. Seterområdet fikk derfor navnet Gåsbusætra. Da det ble etableringer på det som nå er Gåsbu, var det naturlig å ta første leddet i seternavnet, som allerede lå der til navn.

Veger.

Vokterbolig Gåsbu
Foto: Løberg, Oscar / Domkirkeodden

Første Fjellvegen i denne delen av bygda og allmenningen var Breivegen. Dette var en slepeveg som ble brukt til å frakte hjem setermat, høy fra seterløkkene og ved. Denne vegen ble brukt mest om vinteren. Den gikk langt øst for Gåsbu. Den kommer fra det vi i dag kan kalle Heggvingrenda, forbi Tømmerholen, Skomakerbakken, Kolbuholen og inn i allmenningen. Den kommer over enden av Bergsetvegen, videre forbi enden av Rødsætervolvegen, over øst på Furuhola, Stormyra og oppover mot Kollmyrkampen.

Etter som utviklingen gikk ble det behov for en veg som kunne kjøres med hest/okse og vogn. Da kom Brumundvegen som starter ved brua inn til Rødsætervolden, går lans jodene opp til toppen ved hyttene, og fortsetter på østsida av Østeråa, øst for Lageråkvisla, øst for Appelsinhaugen. Brumundvegen og Breivegen har stedvis samme trasse. Det var også en pilegrimsled som fulgte Breivegen til Kolbuholen, her tok den en mer vestlig retning på østsiden av elva opp til der Bergset Sag ligger i dag. Den fortsatte så videre mot Burilberget/Fredriksberget/Berget, så videre ti der Brumundvegen starter. Fra her fulgte den Brumundvegen.

Hotellet Gåsbu
Foto: Løberg, Oscar / Domkirkeodden

I 1890 ble det bygget veg fra innkjøringa til Rødsætervolden og opp til Gåsbu. Den kom opp ved nedre parkeringsbu. Opprinnelig gikk det som i dag heter Gåsbuvegen bare til Ormsæter. I 1890 ble det bygget veg videre til litt opp i gamle vegen til Ormsætermyra, gikk så østover mot der skistadionen ligger i dag. Krysset over stadion forran kafeteriaen, rett forbi dagens sekreteriatbygg, gjennom kafeteriaen på Gåsbu og mot Gammelhotellet.

I 1938 ble dagens veg fra Ormsæter bygget. Riktig navn på dagens «Gåsbuveg» burde derfor ha vært Ormsætervegen. Vegen fra Øståsbutikken og opp til Gåsbu er den opprinnelige Gåsbuvegen.

I 1890 ble Gamlevegen, som nedentil heter Lageråkvislvegen påbegynt. Dette var en veg som ble bygget og vedlikeholdt av setereiere innover i allmenningen. Uten innkreving av billettpenger ble dette etter hvert ingen «gullgrue». I 1928 tok allmenningen over vegen for gjelda i Vang Sparebank, kr 4000.

Dagens Fjellveg ble påbegynt i 1913, og bygget i etapper. Var i 1914 kommet fram til der St.Olav ligger i dag.

Bygninger.

Gåsbu
Foto: Ola Aas

Gammelhotellet ble bygget i 1890. nordre delen er påbygget senere. Eneste vedlikeholdet som er gjort er maling, senest i 2001. Her bodde portneren. Den krevde inn bompenger, drev litt kafeteriavirksomhet og leide ut til noe overnatting. Norsk Folkehjelp Vang holdt til her om vinteren i mange år. Nå er det lagerplass. Da allmenningen flyttet administrasjonen til Løten høsten 2007 ble det plassert en del arkiver her. Dette var arkiver av uerstattelig historisk verdi. Dette er nok i dag mer eller mindre ødelagt av mus, rotte og fukt.

I 1926 ble det bygget ny vokterbolig nærmere den nye Fjellvegen. Denne ble revet i 1998, og erstattet av dagens vokterbolig.

I 1985 ble kafeteriaen bygget, og offisielt åpnet i januar 1986. Dette bygget har siden 2012 vært i privat eie.

Vang 17.06.15.

Trond Pedersen