Oddbjørn Tomter har gått bort

Oddbjørn Tomter
Foto: Stein Florhaug

Oddbjørn Tomter døde den 18.6. etter en tids sjukdom. Han var en kjent person i Vang som var aktiv på mange felter i bygdas liv og virke. Av yrke var Oddbjørn lærer. Hans arbeidssted var Lunden skole hvor han
var ansatt først som lærer og senere rektor. Som ung ble han en aktiv lokalpolitiker. Han satt i mange år i Vang, og senere Hamar kommunestyre. I kommunestyrene representerte han først SF/SV og senere Arbeiderpartiet.

For oss i historielaget var Oddbjørn spesielt viktig i arbeidet med å få utgitt bygdebøkene for Vang. Det var han som i sin tid fremmet forslag om at kommunen skulle sette i gang arbeidet med bygdebøkene. Dette førte til at historikeren Odd Stensrud ble ansatt som bygdebokforfatter på heltid. For Oddbjørn Tomter var det viktig at alle skulle med; gardbrukere, husmenn, håndverkere osv. Ikke bare gardbrukeren og hans nærmeste familie, slik det ofte har vært i landets bygdebøker. Denne intensjonen har forfatterne av bygdebøkene fulgt opp på en god måte. Takket være de rammene som Oddbjørn fikk lagt i sitt forslag, har da også våre bygdebøker mottatt stor anerkjennelse fra mange kanter av landet.

Oddbjørn Tomter var en positiv og aktiv person som vil bli djupt savnet.
Vi lyser fred over Oddbjørns minne.

Vang historielag
Steinar Sætervadet
leder