Innsamling av historiske foto fra Solvang/Smeby

Vang historielag i samarbeid med fotoavdelingen på Domkirkeodden arrangerer foto kveld.

Vi ønsker å skanne bilder fra dette området i Vang – bilder uten ramme kan bli skannet
Plakat 01.12.2015stedet. Ta gjerne med bilder med ramme, slik at vi kan registrere disse.

Ingen kostnad for de som låner bort bilder.

Fremmøte Solvang skole Tirsdag 1. desember mellom klokken: 18:00 og 21:00

Ønskes flere opplysninger, ta kontakt med Steinar Sætervadet:

459 19 470  –  leder@vang-historielag.no