Møte en slektsgransker

Vi gjentar suksessen med «MØT EN SLEKTSGRANSKER» fra i vår og harPlakat høsten 2015
derfor inngått et samarbeid med Hamar bibliotek med en ny runde
på følgende datoer i november.

Onsdag 18. november.
Tirsdag  24. november.
Mandag 30. november.

Velkommen!