Innkalling til årsmøte 2015

vang historielag logo 200px h

 

 

 

 

Innkallling årsmøte 2015
Det innkalles med dette til årsmøte den 3. mars 2016 kl. 18:30 på Øvre Vang samfunnshus.
Sakliste iflg vedtektene.

Forslag som ønskes behandles på årsmøtet sendes skriftlig innen 10.2.2016 til: Steinar Sætervadet, Storeprestrudveg 17, 2315 Hamar.
E-post: steinarsaeter@gmail.com

Eventuelle frasigelser av tillitsverv sendes til: Sverre Opsahl, E.J. Bergsveg 21 B, 2316 Hamar,
e-post: sve0833o@online.no
 
Før de ordinære årsmøtesakene blir det foredrag av konservator Marit Møystad som vil snakke om taternes2016-02-03_21-20-35 copy kultur og historie i Hedmark. Marit Møystad er ansatt som konservator på Glomdalsmuseet og har ansvaret for utstillingen «Latjo drom», som beskriver historia om taterne i Etter foredraget blir det kaffespleis.
 
Årsmøtepapirene blir lagt ut på lagets hjemmeside, sendt til medlemmenes oppgitte e-postadresse eller per post til dem som ikke har e-post.
 

Velkommen!
 
På vegne av styret i Vang historielag
 
Steinar Sætervadet (sign)
leder