Fotoinnsamling Øvre Vang samfunnshus 18. februar

FOTOINNSAMLING GAMLE BILDER
Vang historielag i samarbeid med Domkirkeoddens fotoavdeling vil ha innsamling og registrering av gamle bilderPlakat 18.02.2016-2 på Øvre-Vang samfunnshus torsdag 18. februar kl. 1800 – 2030

Kl. 1900 vil bygdebokforfatteren Ole Jacob Tomter gi en kort orientering om arbeidet med bind 5 av bygdeboka for Vang.

Denne gangen er vi spesielt interessert i bilder fra Øvre -Vang, men vi tar gjerne i mot bilder fra hele bygda.

hilsen
Vang historielag
Steinar Sætervadet
leder