Forsinkelser i arbeidet med Vangsboka 5

I forhold til de opprinnelige planene blir arbeidet med Vangsboka, bind 5 forsinket med minst ett år på grunn av at redaktøren vinteren 2015 ble rammet av prostatakreft. Bygdebokkomiteen har valgt å avvente sykdomsforløpet og har hele tiden håpet at nåværende redaktør kan fullføre arbeidet med bind 5. Selv om sykdommen nå er ferdig behandlet, tar det tid å komme til krefter slik at han kan komme i full sving igjen. Bind 5 kan derfor ikke påregnes utgitt før tidligst i 2019.Bok 5